Болонский процесс в украинских СМИ - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

РЕФЕРАТ

на тему:

«Висвітлення у ЗМІ ходу впровадження європейських

эталонів освіти у систему вищої освіти України»

Підготувала студентка

філологічного факультету

групи ЛЖ-51

(спеціальність — журнальчикістика)

Пальцева Ганна Геннадіївна

Харків - 2007

Зміст:

Вступ………………………………………………………………….3

«І вся Європа в гості до нас. Болонський процес»………………...4

«Циклический ум.

Болонский процесс - парадоксам враг»……………………….……7

«Приєднатися Болонский процесс в украинских СМИ - реферат до Болонського процесу як рівні партнери»………11

«Наука сьогодні — факти і коментарі»………………………….....13

Висновки……………………………………………………………...14

Література…………………………………………………………….15


Болонським процесом з 1999 року — року підписання Болонської декларації міністрами освіти 29 європейських держав — стали називати рух, ціль якого полягає в "гармонізації" систем освіти, насамперед вищої, країн Європи.

Єдиний освітній простір повинен дозволити національним системам Болонский процесс в украинских СМИ - реферат освіти європейських країн взяти все краще, що є в партнерів — за рахунок підвищення мобільності студентів, викладачів, управлінського персоналу, зміцнення зв'язків і співробітництва між университетами Європи і т.д.; у итогі єдина Європа стане більш привабливішою на світовому "освітньому ринку".

Для забезпечення "гармонізації" системи вищої освіти повинні стати "прозорими", очень порівнянними, що Болонский процесс в украинских СМИ - реферат може бути досягнуте за рахунок широкого поширення однотипних освітніх циклів (бакалавріат - колдуністратура), введення єдиних або тих систем освітніх кредитів (залікових одиниць), що просто піддаються перерахуванню, однакових форм фіксування одержуваних кваліфікацій, взаємної визнаваємости академічних кваліфікацій, розвинених структур забезпечення якості підготовки фахівців і т.д.1

Дискусії, полеміка, суперечки із Болонский процесс в украинских СМИ - реферат приводу формування загальноєвропейських норм і эталонів в освіті й науці йдуть у ЗМІ вже издавна й досить бурхливо. Супротивники й прихильники процесу оперують великою кількістю фактів і резонів «за» й «проти». Нижче приведені матеріали ЗМІ, які висвітлюють хід впровадження європейських эталонів освіти у систему вищої освіти України.

«І вся Європа Болонский процесс в украинских СМИ - реферат в гості до нас. Болонський процес» —

під такою назвою вийшла публікація власного кореспондента газети «Донецький кряж» Ірини Шевченко2 . До вивчення такового явища, як Болонський процес, журнальчикістка підійшла ґрунтовно. Починається матеріал з того, що Шевченко ділиться з читачами своїми роздумами і власним баченням проблеми — розповідає про початок нового навчального Болонский процесс в украинских СМИ - реферат року (2007/2008). «Надворі осінь. Викладачі й студенти наших вищих навчальних закладів (ВНЗ) розпочали навчальний процес з таємним полегшенням: ривка в Болонський процес поки не спостерігається й майже все залишається в нас як і раніше, — розпочинає свої роздуми журнальчикістка. — Роботодавці розглядають дипломи фахівців так само поблажливо, як і дипломи новоявлених колдуністрів Болонский процесс в украинских СМИ - реферат. І ніхто не знає, що робити з випускниками-бакалаврами. Поголовного тестування на вступних іспитах не було. На іспитах взагалі не спостерігалося особливого ажіотажу, тому що кількість абітурієнтів уже цього року виявилася трохи меншою, ніж кількість місць у численних ВНЗ […].

Що ж відбувається у вищій школі України?» — ставить питання своїм читачам Болонский процесс в украинских СМИ - реферат Ірина Шевченко. Відповідь вона дає у наступних розділах:

«Вони і ми» — розділ розповідає про засідання членів європейської Спостерігаючої Ради Великої Хартії університетів, що проходило у Донецьку і Маріуполі. «Справжні перетворення для України почнуться тільки після 2010 року, а до цього нам ще тільки необхідно довести, що ми виросли Болонский процесс в украинских СМИ - реферат з маленьких штанців. Феномен: ми пишаємося своєю системою вищої школи, але хто знає про нашу гордість? Нас, гордих, недовірливо й пильно вивчають на предмет відповідності», — робить свій малесенький, але по своєму важливий у контексті розділу, висновок журнальчикістка.

«Наміри учасників Великої Хартії університетів»

По-перше - учасники процесу вважають, що необхідно Болонский процесс в украинских СМИ - реферат забезпечити розвиток самостійності вищих навчальних закладів.

Кожен навчальний заклад - автономний інститут, що діє усередині суспільств, по-різному організованих у силу історичних і географічних мозгов. ВНЗ зберігає й створює, критично осмислює й поширює культуру своєї країни. Зберігаючи традиції європейського гуманізму, університети повинні переборювати політичні й географічні кордони, затверджувати потребу взаємного пізнання й Болонский процесс в украинских СМИ - реферат впливу різних культур. Щоб відповідати вимогам сучасного світу, у своїй викладацькій і дослідницькій діяльності ВНЗ повинен бути морально й інтелектуально незалежний від політичної й економічної влади.

По-друге - керівники університетів упевнені, що навчальний процес у ВНЗ повинен бути невіддільний від дослідницької діяльності. Це необхідно для того, щоб викладання відповіотдало потребам Болонский процесс в украинских СМИ - реферат суспільства, які змінюються, й відповіотдало рівню розвитку наукових знань. Відкидаючи нетерпимість і будучи постійно відкритим для діалогу, ВНЗ повинен бути ідеальним місцем для зустрічей викладачів, які мають намір передавати знання й готових поглиблювати їх через дослідження, а також для зустрічей студентів, що мають право, здібності й бажання Болонский процесс в украинских СМИ - реферат збагатити для себя цими знаннями.

По-третє - учасники процесу мають намір добитися розширення доступу до освіти для всіх жителів Європи, а також створення єдиного загальноєвропейського эталону освіти й ринку праці.

Уряди країн ЄС погодилися з необхідністю об'єднати свої вищі навчальні заклади в єдину мережу освітніх установ. Вони зрозуміли, що прийшов Болонский процесс в украинских СМИ - реферат час дати можливість, більше того - стимулювати бажання студентів мігрувати в рамках Європи відповідно до їхніх особистих інтересів, наявністю вакансій у ВНЗ, тематикою лекцій, іміджем місцевої професури, бажанням молодих людей до переміни місць й, зрештою, у відповідності з попитом на ринку праці.

Університети повинні заохочувати мобільність студентів і викладачів, виновата Болонский процесс в украинских СМИ - реферат бути розроблена загальна політика надання стипендій, а також рівнозначності статусу, знань й ідремлетів без упередженої думки про національні дипломи.

«Це чарівне слово “колдуністр”» — у розділіавторка розмежовує поняття «спеціаліст» — «магістр», дає визначення вченим ступеням «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», «доктор». Болонська декларація так формулює завдання, що 100їть перед європейським співтовариством Болонский процесс в украинских СМИ - реферат вищої освіти: “Прийняття системи й порівнянних ступенів, ...базованих на двох основних циклах, початковому й наступному. Доступ до другого циклу повинен обумовлюватися успішним завершенням першого циклу, що триває не менше трьох років. Ступінь, що присвоюється після першого циклу, повинен відповідати європейському ринку праці, що забезпечує достатню кваліфікацію”.

«Що залишилися поза процесом Болонский процесс в украинских СМИ - реферат». Учасником Болонського процесу є та частина вищої школи в Європі, що називається класичною й випускники якої одержують дипломи категорії “А”. Але це не вся освіта. Є ще так звана професійна освіта – вищі навчальні заклади, які видають дипломи категорії “В”.

Сьогодні в Європі число випускників з дипломами типу Болонский процесс в украинских СМИ - реферат “В” постійно зростає і вже значно перевищує число тих, хто одержує диплом типу “А”.

Але дотепер ці ВНЗ удобно перебувають за рамками Болонського процесу.

«Україна в процесі: крапки над «і» — їх розставив защитник міністра освіти й науки України Міхайло Степко, ректор Донецького національного університету Володимир Шевченко та генеральний секретар Болонский процесс в украинских СМИ - реферат Ради Великої Хартії університетів Андріс Барблан.

Порівняльні розділи «Як це робиться в Росії» і «Як це робиться у нас» дають читачам факти, що свідчать про не дуже стрімкий розвиток Болонського процесу в Україні.

В заключній частині статті «Post skriptum » читачів чекає загальний висновок:

«А тим часом ніхто не забороняє в Болонский процесс в украинских СМИ - реферат Україні наводити, так сказати, мости між окремими українськими і європейськими вищими навчальними закладами. Уже підписано чимало угод у галузі освіти як між урядами, так і між окремими ВНЗ.

На жалко, на Україну сьогодні ще дивляться як на країну з перехідною економікою, хоча ми маємо один з найвищих у світі індекс Болонский процесс в украинских СМИ - реферат освіченості - 98 відсотків. Згадайте: саме в Україні був створений третій у світі компьютер'ютер (1952 р.) - після США й Великобританії. Саме в Україні була сформована всесвітньо відома школа в області кібернетики й обчислювальної техніки на чолі з академіками С. Лебедєвим і В. Глушковим. І саме українська школа створила такі напрямки, як Болонский процесс в украинских СМИ - реферат штучний інтелект, проклала нові підходи до розробки ЕОМ. Але ніхто, чомусь, не рветься вивчати наш досвід вищої школи, що отдала можливість підготувати фахівців, які зробили ці наукові прориви! Такий от процес виходить».

На мою думку, матеріал Ірини Шевченко «І вся Європа в гості до нас. Болонський процес» створений об’єктивно Болонский процесс в украинских СМИ - реферат. Авторка розповіла про зародження Болонського процесу у Європі, розглянула різні думки стовно його розвитку в Україні. Щоб середньому читачеві ознайомитися з природою і сутністю Болонського процесу, мабуть, буде достатньо прочитати статтю Ірини Шевченко, проаналізувати яку я намагалася вище. Але я у своєму реферативному повідомленні желаю звернутися до Болонский процесс в украинских СМИ - реферат інших джерел ЗМІ, що висвітлюють хід впровадження європейських эталонів освіти у системі вищої освіти України.

«Циклический ум. Болонский процесс v парадоксам враг»

В своїй статті, що вийшла в журнальчикі «Людина й закон», Орест Чепурний3 одразу акцентує увагу читача на те, що питання Болонського процесу у контексті євроінтеграції для України актуальне. «По Болонский процесс в украинских СМИ - реферат якому шляху піде країна: збереже вітчизняні традиції, культуру, високий рівень освіти, взявши на озброєння кращі європейські зразки, або ж навпаки - сприйме європейську освітню традицію, потоптавши наукове надбання наших батьків, зрадивши багатовікову наукову славу слов'янського народу?» — цікавить создателя.

Значну частину матеріалу создатель присвячує переліку переваг Болонського процесу над рідною Болонский процесс в украинских СМИ - реферат українською системою освіти. Серед цих переваг, на думку журнальчикі100, особливої уваги заслуговують такі:

· двохциклічне навчання;

· кредитна система;

· контроль якості освіти;

· розширення мобільності — студент отримує більше можливостей для навчання за кордоном;

· працевлаштування випускників;

· забезпечення привабливості європейської освіти.

«На перший погляд, принципи, які декларуються й на яких ґрунтується Болонский процесс в украинских СМИ - реферат Болонський процес, зрозумілі й цілком прийнятні для України. Однак після детализированного їхнього розгляду розумієш, що беззастережна європеїзація вітчизняної системи освіти не викликає оптимізму», — розмірковує Орест Чепурний.

Відповідно до Болонського процесу нам пропонують відмовитися від ступеня доктора наук і залишити всього один учений ступінь. Але для чого? Для того, щоб зрівняти нас Болонский процесс в украинских СМИ - реферат із Заходом? Журнальчикіст нітрохи не применшує гідностей західних учених і взагалі західної наукової школи, але і не приховує той факт, що "їхнім" медикам наук (тобто в нашому розумінні кандидатам) далековато до "наших". Вітчизняна наукова школа є однієї з найсильніших у світі. «І спроби підірвати систему підготовки наукових кадрів, впровадивши Болонский процесс в украинских СМИ - реферат двохциклічну систему освіти є не чим іншим, як загрозою національній безпеці».

В Україні система підготовки наукових кадрів побудована на дворівневій основі: кандидати й доктори наук. Сутність кандидатської складається в дослідженні непосредственної прикладної проблеми, аналізі існуючого досвіду, узагальненні наукового й удобного матеріалу, висуванні власних моделей рішення тих або Болонский процесс в украинских СМИ - реферат інших питань. Основне призначення докторського дисертаційного дослідження складається у формуванні нової наукової теорії. Таким чином, у наявності диференціація наукових кадрів, їхніх можливостей в освоєнні або чисто прикладних, або загальнотеоретичних питань. Іншими словами, наявність ступенів доктора й кандидата наук дає можливість готувати висококласних фахівців у життєво важливих сферах суспільства. Згідно Болонский процесс в украинских СМИ - реферат ж Болонської конвенції, ступінь доктора наук скасується, залишиться лише по своїй назві, по суті, будучи всього лише кандидатською. Що й кому це дає?

По-перше, невимовну радість тим, хто на останнім конанні (інтелектуальному, моральному, матеріальному й т.д.) захистив кандидатську, а про докторську міг тільки мріяти. Відразу всі кандидати стануть медиками наук Болонский процесс в украинских СМИ - реферат. Що ж, ура! Кандидати всіх країн, поєднуйтеся!

Практически по всьому тексту проходить основна думка (інколи вона завуальована): «Двохциклічна освіта — інтелектуальне рабство для нашої країни, зброя інтелектуального поневолення». На підтвердження цієї думки создатель приводить доволі цікаві роздуми, на які, як мені здається, слід звернути увагу:

«Гірше те, що Болонский процесс в украинских СМИ - реферат нова система зрівняє існуючих кандидатів з існуючими медиками, а це чревате розколом у науковому суспільстві. Об'єднання кандидатів і докторів під однією вивіскою - "доктор наук" подібно об'єднанню вовків й овець, если останнім произнесли: тепер ви одна зграя, живойіть в злагоді й спокої. Не можна порівнювати непорівнянне й ставити в один Болонский процесс в украинских СМИ - реферат ряд корифеїв науки й новачків. Особливо тих винахідливих, які за допомогою Інтернету пишуть дисертації за кілька місяців, не маючи поняття про боту з літературою й першоджерелами. По суті, спроба інтеграції наукового співтовариства приведе до дезінтеграції.

Більше того, введення 1-го наукового ступеня не позволить розвиватися отдалі. Він стане стелею Болонский процесс в украинских СМИ - реферат для всіх — і тих, для кого це дійсно стеля, хоча й висока, і тих, для кого кандидатська слугує лише відправною точкою у світі науки. Наслідком такового заниження наукового рівня стане відсутність стимулу в науковому розвитку, а пізніше й деградація держави. Що піде за деградацією догадатися неважко: ми не Болонский процесс в украинских СМИ - реферат зможемо керувати власною країною, а інтелект представників західних країн буде вище».

«Цікавою є запропонована в конвенції процедура оцінки знань, що буде проводитися незалежними від держави європейськими комісіями, – пише О.Чепурний. — Це однаково, що на футбольне поле вийде команда футболістів київського "Динамо", що до гри проти "Шахтаря" готував тренер самого "Шахтаря Болонский процесс в украинских СМИ - реферат". Звичайно, це не відповідає національним інтересам, тому що кваліфікацію наукових кадрів будуть здійснювати представники інших держав.

Скажіть на милість: чи дуже Україна зацікавлена в підготовці наукових кадрів в Албанії, що підписала Болонську конвенцію? Думаю, ні. А от у тім, щоб наша молодь була інтелектуально розвинута і могла Болонский процесс в украинских СМИ - реферат вирішувати складні завдання в період глобалізації світової економіки, вона зацікавлена. Нам потрібна наша країна, нам потрібно керувати нею, тому нам потрібно готовити кадри, і ми повинні контролювати рівень їхньої освіти й відповідності, насамперед, нашим запитам і потребам у тій або іншій сфері державного керування».

Стосовно мобільності студентів создатель статті має також не Болонский процесс в украинских СМИ - реферат дуже оптимістичний настрій. Він вважає, що сучасним українським студентам ніхто і сразу не заважає навчатися за кордоном при разумові знання іноземної мови і наявності коштів. «По суті, українські студенти і так мобільні», — розмірковує Чепуренко.

«Питання в іншому: хто зможе скористатися можливістю вчитися за кордоном? Так ті ж, хто нею Болонский процесс в украинских СМИ - реферат користується й сразу. Виходить, європейська освіта стане долею багатих людей, а це межує із появою касти не просто забезпечених, але й інтелектуально розвинених людей, які згодом і будуть керувати країною, тобто становити її бюрократичний апарат. На цей рахунок влучно виразився Макс Вебер у своїй известеній боті Болонский процесс в украинских СМИ - реферат "Чиновникія": кастовість бюрократичного апарату типова для васальних відносин.

Що стосується працевлаштування, то навряд чи можна повірити в те, що коли-небудь будуть рівними права на працевлаштування корінних громадян й іноземних студентів. Немислимим представляється конкурс між естонцями й румунами для одержання роботи в Таллінні».

Але за усім вище сказаним слідує все Болонский процесс в украинских СМИ - реферат оптимістична кінцівка, яка немовби є надією создателя і всієї України: «Є й інший шлях. З огляду на наукові традиції вітчизняної наукової школи, розглянути Болонський процес крізь призму можливостей підвищення ефективності функціонування системи навчання. Хочеться вірити, що зробимо правильний вибір, і Україною будуть керувати вітчизняні кваліфіковані кадри, що відстоюють національні інтереси. Найвище Болонский процесс в украинских СМИ - реферат благо - благо знання, і його не можна відняти».

«ПРИЄДНАТИСЯ ДО БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ЯК РІВНІ ПАРТНЕРИ»

Авторка цього матеріалу Олена Зоріна4 підійшла до вивчення проблеми впровадження європейських эталонів освіти у систему вищої освіти України, використовуючи способ інтерв’ю. Журнальчикістка звертається до авторитетної думки людини, яка вивчила делему Болонский процесс в украинских СМИ - реферат як дослідник, розібралася в механізмах здійснення такового реформування, бачила, як це робиться в інших країнах, інших системах освіти. О.Зоріна звернулася до доктора філософських наук, професора, завідувача кафедрою політичних наук Таврійського національного університету імені В. Вернадського, регіонального представника програми академічних обмінів імені Фулбрайта Олега Габрієляна . В останній науковій праці вченого, присвяченої Болонский процесс в украинских СМИ - реферат тим історичним викликам, з якими в цей час зіштовхнулася система вищої освіти України, дається концепція сучасного університету, здійснюється аналіз майбутніх реформ, ставляться завдання для прориву країни із суспільства індустріального в суспільство знань.

«Не потрібно бути особливим провидцем, щоб пророчити, до яких грандіозних соціальних наслідків повинен зрештою привести Болонский процесс в украинских СМИ - реферат заявлений «болонський процес», - вважає Олег Аршавирович. - Європейське співтовариство прагне до створення в першому десятилітті ХХ століття загального поля освіти, формуванню єдиної освітньої мережі. Студенти, які будуть мати можливість мігрувати в Європі залежно від вакансій в університетах, темы лекцій, іміджу місцевої професури, інтересів ринків праці, що пройшли, скажемо, один курс у Болонский процесс в украинских СМИ - реферат Празі, другий - у Сорбонні, можливо, займуть місця в системі європейського менеджменту, і тоді... останні бар'єри усередині ЄС будуть природно зняті.

Були часи, если, написавши докторську дисертацію, учений міг сказати: «Дев'яносто дев'ять і дев'ять десятих відсотка всього, що стосується моєї спеціальності, я вивчив». Сьогодні це вже принципово Болонский процесс в украинских СМИ - реферат неможливо. До випускника ВНЗ пред'являються особливі вимоги: вільно орієнтуватися в складних інформаційних потоках, віртуальному просторі, ураховувати особливості інших культур, розуміти, як виглядає досліджувана неувязка в іншій системі цінностей, стратегічно мислити, концентруватися на абстрактних концепціях і вміти їх застосовувати на практиці. Нинішньому студентові потрібні навички роботи в команді Болонский процесс в украинских СМИ - реферат, если результати праці збільшуються багаторазово.

У такий спосіб стара парадигма освіти переміняється новою. Якщо раніше у ВНЗ існували зовнішній контроль і примусова дисципліна, то тепер це внутрішній контроль і самодисципліна».

Олег Аршавирович Габрієлян вважає, що Україна ще поки не сприйняла нову філософію освіти. До цього додається й маса інших досить хворобливих Болонский процесс в украинских СМИ - реферат обставин: низький ступінь компьютер'ютеризації ВНЗ, методика викладання, що не відповідає сучасним вимогам, не розвинена матеріально-технічна база, мізерна оплата викладачів й ін.

Той експеримент, що сьогодні ведеться в ряді університетів України, - це реформи зверху, які поки не мають соціальної підтримки не тільки в суспільстві, але й Болонский процесс в украинских СМИ - реферат у самих університетах. Болонський процес припускає корінні зміни в усіх напрямках, які, звичайно ж, будуть вимагати чималих зусиль.

Ключовою думкою в інтерв’ю є слова О.А. Габрієляна: «Треба зрозуміти, що світ змінився якісно. Його стійкість буде забезпечуватися не супердержавами, а мережною організацією міжнародних відносин, що позволить зберегти Болонский процесс в украинских СМИ - реферат динамічну рівновагу.

Ми повинні приєднатися до болонському процесу як рівні партнери, надавши свої ноу-хау системи освіти, зберігаючи все позитивне, що накопичено, відмовитися від того, що не відповідає викликам сучасності. Ігнорувати сформовану обстановку неможливо. Тим більше в умовах європейського вибору України».

«НАУКА СЬОГОДНІ — ФАКТИ І КОМЕНТАРІ»

В матеріалі Іллі Лопатіна Болонский процесс в украинских СМИ - реферат (газета «Клаптик правди»)5 , присвяченому Деньку науки, проректор Харківського національного університету імені

В.Н. Каразіна з наукової діяльності, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Ілля Іванович Залюбовський коментує питання про Болонський процес, вступ у який припускає корінну зміну української системи освіти:

— Ситуація така, що Харківський національний університет імені

В.Н. Каразіна Болонский процесс в украинских СМИ - реферат один із перших підписав з Болонським університетом угоду, але ще далековато не всі вищі навчальні заклади приєдналися […]. Передбачається, що вищі навчальні заклади, що залишилися, також її підпишуть. У чому вигоди? По-перше, єдині навчальні програми для Італії, Німеччини, України та інших європейських країн.

На запитання журнальчикі100, чи є в Болонский процесс в украинских СМИ - реферат цьому смисл для нас, українців і чи насправді європейські програми досконаліші, І.І. Залюбовський відповів, що є і за, і проти, але сущность навіть не у відмінностях програм. Головне в тому, що якщо людина закінчує український ВНЗ, вона зможе працювати і в Італії, і в Німеччині з дипломом Болонский процесс в украинских СМИ - реферат нового зразка. Розшириться поле використання наших спеціалістів.


Висновки

Вся зовнішня політика України спрямована на активне співробітництво з європейським співтовариством. Пророблено значний шлях. Україна ввійшла в Раду Європи, стала членом ОБСЄ, визнана державою з ринковою економікою. Країна реформує не тільки свою економіку, а удобно всі сфери життєдіяльності. Зокрема, це Болонский процесс в украинских СМИ - реферат стосується й освіти.

У сучасному світі йде активний процес пошуку нових векторів розвитку вищої школи. 19 червня 1999 року міністри освіти європейських держав підписали спільну Болонську конвенцію, що поклала початок політиці реформування вищої освіти та отримала назву «болонський процес».

Явище впровадження європейських эталонів у систему вищої освіти нашої країни є актуальним Болонский процесс в украинских СМИ - реферат та залишиться таким ще багато часу. Тому не чудно, що багато ЗМІ приділяють цьому явищу свою увагу.Але не тільки у житті, а й у ЗМІ є скептики й критики. Лунають голоси в захист культурної унікальності кожної системи освіти. Висловлюються побоювання непередбачуваності итогів реформ. У цьому зв'язку необхідно підкреслити: болонський Болонский процесс в украинских СМИ - реферат процес буде існувати поза залежністю від нашого бажання або небажання в ньому брати участь. Це як дощ: іде - і нічого зробити не можна.

Я вважаю, що болонський процес у ЗМІ висвітлений добре. Можна знайти безстрасні авторитетні думки як «за», так і «проти» процесу. В обох випадках вони Болонский процесс в украинских СМИ - реферат підтримуються, здавалося би, сильною аргументацією. Але у більшості матеріалів їх автори та інтерв’юйовані ними вважають, що, все ж таки, поки ще рано говорити о позитивах чи негативах введення європейських эталонів у систему вищої освіти України. Итог ми зможемо побачити тільки після 2010 року.


Література:

1. Лемуткина М. Препядствия вхождения Рф в единое Болонский процесс в украинских СМИ - реферат образовательное место в Европе // Столичный комсомолец. — 2007.

2. Шевченко И. И вся Європа в гости к нам. Болонский процесс // Донецкий кряж. — 2005. — № 1860.

3. Чепурный О. Повторяющийся ум. Болонский процесс v парадоксам неприятель // Человек и закон. — 2004. — №5.

4. Зорина Е. Присоединиться к Болонському процессу как равные партнеры // Крымские известия. — 2005. — №228 (3458).

5. Лопатин И. Наука сейчас — факты и комменты Болонский процесс в украинских СМИ - реферат // Клочок правды. — 2005. — № 20 (104).bolonskij-process-v-ukrainskih-smi-referat.html
boloto-po-kochkam-planirovanie-fizkulturno-ozdorovitelnoj-raboti-v-lagere.html
bolshakova-ob-g-chita-terehova-ta-g-irkutsk-tema-etnokulturnie-resursi-ekologichnoj-ekonomiki-i-psihologicheskogo.html